[Java/SARL] Virtual Life Simulation
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

24 wiersze
608 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projectDescription>
<name>VI51-TP5-Boids</name>
<comment></comment>
<projects>
</projects>
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.xtext.ui.shared.xtextBuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<natures>
<nature>io.sarl.eclipse.SARLProjectNature</nature>
<nature>org.eclipse.xtext.ui.shared.xtextNature</nature>
<nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
</natures>
</projectDescription>