Procházet zdrojové kódy

Add some sentences

master
Skia před 4 roky
rodič
revize
f653f405e7
  1. 8
      Raoul/libRaoul/libraoul.h
  2. 7
      Tests/shift_reg/shift_reg.ino
  3. binární
      raoul.fzz

8
Raoul/libRaoul/libraoul.h

@ -37,7 +37,7 @@ t_raoul_state state = WAITING;
void get_random_text(char* t)
{
long rand = random(25);
long rand = random(27);
if(rand == (long) 0) strcpy(t, "Kat-Horse, promo Fourre-Teen !");
if(rand == (long) 1) strcpy(t, "T'as quatorz'servir !");
if(rand == (long) 2) strcpy(t, "14, pas catin...");
@ -63,6 +63,12 @@ void get_random_text(char* t)
if(rand == (long)22) strcpy(t, "Valar Morghulis");
if(rand == (long)23) strcpy(t, "Un 14 paye toujours ses dettes.");
if(rand == (long)24) strcpy(t, "Ouais, c'est pas faux...");
if(rand == (long)25) strcpy(t, "Il est kiwi pile !");
if(rand == (long)26) strcpy(t, "Fus Ro Dah !");
// if(rand == (long)27) strcpy(t, "");
// if(rand == (long)28) strcpy(t, "");
// if(rand == (long)29) strcpy(t, "");
// if(rand == (long)30) strcpy(t, "");
}
void display_random_text() {

7
Tests/shift_reg/shift_reg.ino

@ -1,6 +1,6 @@
int SER_Pin = 8; //pin 14 on the 75HC595
int RCLK_Pin = 9; //pin 12 on the 75HC595
int SRCLK_Pin = 10; //pin 11 on the 75HC595
int SER_Pin = 11; //pin 14 on the 75HC595
int RCLK_Pin = 12; //pin 12 on the 75HC595
int SRCLK_Pin = 13; //pin 11 on the 75HC595
//How many of the shift registers - change this
#define number_of_74hc595s 2
@ -78,6 +78,7 @@ void loop(){
caterpillar(7, 0, &cat1);
caterpillar(7, 8, &cat2);
// light_all(14);
// clearRegisters();
//setRegisterPin(11, HIGH);

binární
raoul.fzz

Binary file not shown.
Načítá se…
Zrušit
Uložit